Ugodnosti in priložnosti za vlagatelje v Pokolpje

Država vlagateljem na območju Pokolpja ponuja številne ugodnosti in priložnosti.

Vlada RS je 7. aprila 2011 sprejela program Pokolpje 2016 in sklep, da je območje Pokolpja prednostno območje vseh razvojnih politik, kar pomeni, da imajo podjetja in podjetniki iz območja Pokolpja ter podjetja in podjetniki, ki vlagajo na območje Pokolpja številne ugodnosti in priložnosti. Na 93. redni seji, dne 23. 6. 2015 je vlada sprejela še spremenjen program Pokolpje za obdobje od leta 2011 do 2020.

Informacije glede ugodnosti in priložnosti vam nudijo:

Razvojno informacijski center Bela krajina

Peter Črnič, direktor
E-pošta: peter.crnic@ric-belakrajina.si
Tel: +386 73 056 530
Mobilni tel: +386 40 740 738

Vesna Fabina
E-pošta: vesna.fabina@ric-belakrajina.si
Tel: +386 59 335 893
Mobilni tel.: +386 40 552 174

Barbara Vraničar
E-pošta: barbara.vranicar@ric-belakrajina.si
Tel: +386 59 335 890
Mobilni tel.:+386 40 552 172

Razvojni center Kočevje Ribnica, d.o.o.

Milena Glavač, direktorica
E-pošta: milena.glavac@rc-kocevjeribnica.si
Tel: +386 16 208 471

Mašenjka Hvala
E-pošta: masenjka.hvala@rc-kocevjeribnica.si
Tel: + 386 18 950 610

Tomaž Lovšin
E-pošta: tomaz.lovsin@rc-kocevjeribnica.si
Tel: +386 18 950 610

Podjetniški inkubator Kočevje

Marko Stijepić, direktor
E-pošta: marko@inkubator-kocevje.si
Tel: +386 82 051 521

Jernej Kalan
E-pošta: jernej.kalan@zavod-pik.si
Mobilni tel.: +386 40 567 785

Vladimir Komljenovič
E-pošta: vlado.komljenovic@zavod-pik.si
Mobilni tel.: +386 40 567 786