Razvojne institucije Pokolpja

Podporne institucije, ki opravljajo razvojno pospeševalne naloge na območju Pokolpja so:

  • Razvojno informacijski center Bela krajina (RIC Bela krajina),
  • Razvojni center Kočevje Ribnica, d.o.o.(RC Kočevje Ribnica) in
  • Podjetniški inkubator Kočevje (PIK).
  • Koordinator razvojnih institucij Pokolpja je regionalna razvojna agencija za Jugovzhodno Slovenijo-Razvojni center Novo mesto, d.o.o.