Povezave

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: http://www.mgrt.gov.si/
Razvojni center Novo mesto: http://www.rc-nm.si/
Podjetniški portal Bele krajine: http://www.ric-belakrajina.si/
Razvojni center Kočevje Ribnica, d.o.o.: http://www.rc-kocevjeribnica.si/
Podjetniški inkubator Kočevje: http://www.zavod-pik.si/
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje: http://www.ess.gov.si/
Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI): http://www.japti.si/
Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica: http://www.regionalnisklad.si/
Slovenski podjetniški sklad: http://www.podjetniskisklad.si/
Eko sklad: http://www.ekosklad.si/

Občine Pokolpja

Občina Črnomelj: http://www.crnomelj.si/
Občina Kočevje: http://www.kocevje.si/
Občina Kostel: http://www.kostel.si/page/
Občina Loški Potok: http://www.loski-potok.si/
Občina Metlika: http://www.metlika.si/
Občina Osilnica: http://www.osilnica.si/
Občina Semič: http://www.semic.si/