Poslovna konferenca in B2B s podjetji iz BiH, Ljubljana

Objavljeno: 11.10.2017, 07:15
Datum: 25. oktober 2017, ob 9.30 uri

Kraj: Gospodarska zbornica Slovenije (Poslovna oaza , 7. nadstropje), Dimičeva 13, Ljubljana

Gospodarska zbornica Slovenije v sklopu projekta UNIDO-RECP organizira poslovno srečanje slovenskih in bosansko-hercegovskih podjetij, ki želijo vzpostaviti poslovno sodelovanje na področju organizacije in zagotavljanja učinkovite in čiste proizvodnje.

UNIDO - RECP (Resource Efficient and Cleaner Production) je instrument politike OZN za implementacijo mednarodne razvojne pomoči, ki lokalne skupnosti in poslovne subjekte v deželah prejemnicah usposablja za učinkovitejšo rabo resursov in čistejšo proizvodnjo.

Glavni poudarki RECP projektov so:

 • učinkovita raba naravnih virov, vključno z industrijskimi materiali, vodo in energijo,
 • zmanjšanje škodljivega odpada in izpustov, ki obremenjujejo vode, zrak in zemljo,
 • zmanjšanje tveganj, ki izvirajo uporabe in odlaganja kemikalij uporabljenih v proizvodnji.

V konkretni projekt, ki ga trenutno poteka v BiH je vključeno več industrijskih podjetij iz različnih dejavnosti, ki želijo v partnerstvu s slovenskimi ponudniki vzpostaviti tehnološke in proizvodne rešitve za izboljšanje učinkovitosti in vzdržnosti proizvodnih in poslovnih procesov.

Iskani partnerji na slovenski strani so iz naslednjih področij:

 • varovanje okolja (odpadne in tehnološke vode),
 • projektiranje in izvedba industrijskih in tehnoloških procesov in linij,
 • industrijska razsvetljava, HVAC,
 • živilska industrija,
 • pohištvena industrija,
 • gradbeništvo,
 • poslovne storitev iz naslova učinkovitosti in vzdržnosti poslovnih procesov,
 • trgovina in zastopstva.

Na GZS bodo pripravili poslovno konferenco z namenom seznanitve s projektom UNIDO RECP v BiH in potrebami ter poslovnimi interesi udeleženih podjetij iz BIH.

Poslovni dogodek bo potekal v sredo, 25. oktobra 2017, ob 9.30 uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (Poslovna oaza, 7. nadstropje), Dimičeva 13, Ljubljana.

Okvirni program

Kotizacije ni.

Prijavite se lahko do ponedeljka, 23. 10. 2017.

Dodatne informacije in prijave