Novice

Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2017

Objavljeno: 27.03.2017, 07:29

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil razpis P2 2017- Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2017. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja... Več »

Razpis P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij bo objavljen predvidoma 24.3.2017

Objavljeno: 20.03.2017, 07:55

Slovenski podjetniški sklad bo tudi letos ponovno ponudil spodbude za zagon inovativnih podjetij, Tekmovanje Start up Slovenija pa je priporočljiv element pred prijavo na razpis. Slovenski podjetniški sklad ( v nadaljevanju SPS) bo predvidoma 24.3.2017 objavil razpis P2 2017 - Spodbude... Več »

Javno povabilo za nabor in izbor podjetniških in poslovnih dogodkov v letu 2017 v katere se bo agencija vključila v vlogi nacionalnega partnerja

Objavljeno: 28.02.2017, 08:08

Rok prijave: Rok za oddajo prijav je sreda, 8. marec 2017. Namen javnega povabila je izbor vsaj 10 dogodkov, na katerih bo agencija partnersko sodelovala v vlogi nacionalnega partnerja. Kot podjetniški ali poslovni dogodek se štejejo konference, posveti, srečanja, forumi, delavnice in ... Več »

Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017

Objavljeno: 28.02.2017, 07:41

Rok prijave: Rok za oddajo vloge za prvo odpiranje je 29.3.2017 in za drugo odpiranje 12.6.2017. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017. Kot mednarodni poslovni dogodek se šteje med... Več »

Javni poziv k oddaji vloge za sprejem pravnih in fizičnih oseb v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina- enota TRIS Kanižarica, Črnomelj

Objavljeno: 22.02.2017, 13:20

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja javni poziv k oddaji vloge za sprejem pravnih in fizičnih oseb v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina– enotaTRIS Kanižarica, Črnomelj. Kandidati lahko oddajo vlogo za sprejem v redno član... Več »

P1 plus 2017– Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Objavljeno: 22.02.2017, 11:37

Odprt je javni razpis P1 plus 2017– Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kre... Več »

Razpis za podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine

Objavljeno: 22.02.2017, 11:10

Odprta je prijava na Razpis za podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine 2017, ki je objavljen na spletni strani GZDBK. S prijavo na razpis se lahko potegujete za nagrado tako na regijskem, kot tudi nacionalnem nivoju. Priznanje za najboljše inovacije na n... Več »

Natečaj Snovalec 2017

Objavljeno: 21.02.2017, 08:45

Slovenska turistična organizacija razpisuje podelitev priznanja Snovalec, s katerim pomaga pri uresničevanju inovativnih projektov s področja turizma. Za najboljše ideje je na voljo 15.000 evrov nepovratnih sredstev. Vsi tisti, ki za uresničitev svojih turističnih zamisli iščete finan... Več »