Novice

Vabljeni na dogodek SEEMEET Slovenija 2017

Objavljeno: 22.06.2017, 07:37

Pridružite se nam na poslovnem srečanju, ki se ga bo udeležilo 150 mednarodnih podjetij. Bodite zraven in najbolje izkoristite dva dni vnaprej dogovorjenih individulanih sestankov s potencialnimi partnerji. Vzpostavite prave stike in se srečajte s podjetji, ki vas zanimajo in ki jih zanima va&scar... Več »

Odprt Drugi javni razpis RGS v regiji JV Slovenija

Objavljeno: 20.06.2017, 09:31

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v regiji JV Slovenija (RGS JV SLO) za bančne kredite, ki jih RC Novo mesto kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju regije JV Slovenija in v sodelovanju z bankami. Na ra... Več »

PROSTI POSLOVNI PROSTORI

Objavljeno: 19.06.2017, 10:30

Prosti poslovni prostori v Pokolpju za najem ali nakup: Prosti poslovni prostori Dolenji Suhor pri Vinici 17, 8343 Dragatuš (poslovni kompleks): Dolenji Suhor pri Vinici 17, Črnomelj, Dragatuš (doc; 234,5 KB) Prosti poslovni prostori v centru Črnomlja, Piccolo: Prosti poslovni prostor... Več »

Vabilo na delavnico: Aktualne podjetniške spodbude

Objavljeno: 25.05.2017, 11:36

Vabljeni na podjetniška dogodka: »Aktualne podjetniške spodbude«, ki se bosta odvijala: 30. 5. 2017 med 13.00 in 14.30 v Črnomlju v prostorih Podjetniškega inkubatorja Bela krajina (št. 418), Ulica Heroja Starihe 19, in 7. 6. 2017 med 13.00 in 14.30 v Metliki... Več »

Vabilo za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018

Objavljeno: 25.05.2017, 10:39

Javna agencija SPIRIT vabi vsa podjetja, panožna združenja, sekcije in grozde oz. druga interesna gospodarska združenja, da sporočite svoj interes oz. interes vaših članov za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018.SPIRIT Slovenija v okviru skupinskih predstavitev na sej... Več »

Objavljeno je javno povabilo »SPODBUJANJE PODJETNIŠKE INOVATIVNOSTI NA OBMOČJU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE V LETU 2017«.

Objavljeno: 23.05.2017, 08:17

NAMEN POVABILA je spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju sodelujočih občin, omogočanje lažje gospodarske izrabe in spodbujanje razvoja novih podjetniških idej zaradi izboljšanja konkurenčnosti, energetske in ekonomske učinkovitosti gospodarstva, prepoznavnosti, spodbuj... Več »

Objavljen JR za sofinanciranje večjih začetnih investicij

Objavljeno: 22.05.2017, 10:49

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VEČJIH ZAČETNIH INVESTICIJ NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH 2017    Na razpis se lahko prijavijo podjetja, t.j. vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pra... Več »

Odprt Razpis garancij in posojil GSD 2017

Objavljeno: 22.05.2017, 08:39

RC Novo mesto ima odprt Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2017. Predmet razpisa so ugodna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev GSD za razvoj mikro in malih podjetij.V razpisu sodelujeta dve banki: Delavska hranilnica d.d. z obrestno mero 6-mesečn... Več »